PDA

View Full Version : PresidentsKorotky Gennady
30-09-2007, 01:55
http://informacia.ru/info/putin-uch.jpg

Korotky Gennady
30-09-2007, 16:55
http://c.foto.radikal.ru/0606/2d6bd2da0cf6.jpg

(((;

Korotky Gennady
30-09-2007, 16:57
http://d.foto.radikal.ru/0606/66873de01a2b.jpg

;)

Korotky Gennady
30-09-2007, 17:15
http://www.fatboy.ru/files/nazlobu.jpg

Ivanov

Korotky Gennady
30-09-2007, 17:16
http://www.fatboy.ru/files/_93.jpg


Timoshenko for you